Takaró Mihállyal és az új NAT-tal a fiatalok a faluszéli vályogházból nem jutnának messzire

„Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény!” - állítja Takaró Mihály. Ezek után a jogos a kérdés, ha az iskola nem a gyermekek igényeit hivatott kielégíteni, akkor kiét?

Talán Takaró Mihályét? (Nomen est omen? Hátborzongató egybeesés, hogy Németh László Iszonyában a felfuvalkodott, tudatlan, idióta protagonistát éppen Takaró Sanyinak hívják. Gondolom, ki is marad a NAT-ból.) Van valami egészen rémisztő abban, hogy egy ilyen pedagógiai elveket valló dilettánsra bízza az EMMI az irodalom anyag elkészítését.

Takarónak nincs tudományos fokozata, vagy értékelhető tudományos teljesítménye, csupán elfogult és a középszerűnél is gyengébb publicisztikái. Hol az MTA I. Osztálya, hol vannak a kiváló tudósok, a Bollobás Enikők, Kulcsár Szabó Ernők? A XXI. századi Magyarországon biztos, hogy egy olyan emberre kell bízni az irodalom oktatás megtervezését, aki leszólja Adyt, a Nyugatot pedig „zsidó lapocskának” (sic!) hívja?

Nem baj, ha fasiszta írókat tanítanak, amennyiben jó írók! Ezra Pound csodálta Mussolinit és Hitlert, de a modern költészet egyik legnagyobb alakja, Gabriele D'Annunzio - bár az olasz fasizmus előfutára - a dekadens költészet prominense. Ugyanez vonatkozik Nyírő Józsefre is, aki a Szálasi-kormány aktív támogatója volt, a „Havasok könyve” nélkül azonban nem született volna meg a magyar művészfilm. Takaró viszont politikai alapon válogat be szerzőket, pl. Wass Albertet, akinek írói kvalitásai alapján még az ajánlott művek között is kérdéses lenne a létjogosultsága.

Nem véletlen, hogy a tanárok - az egyházi iskolák tanárai is - elemi erővel tiltakoznak a rájuk kényszerített Takaró-féle politikai kurzus ellen. Úgy tűnik, az új NAT egy újabb lépés a magyar iskolarendszer tönkretétele felé. Az új iskolamodell a kreativitást és önálló gondolkodásra nevelést nem tartja fontosnak, ahogy az alkotó, közösségteremtő pedagógiai munkát sem. Engedelmes, korán - és lehetőleg a multik igényei szerint – pályát választó, a helyzetüket elfogadó embereket akar nevelni.  Fél évszázaddal ezelőtt elindult egy Orbán nevű lurkó egy faluszéli, komfort nélküli vályogházból és egészen a miniszterelnökségig jutott. Ma az Ő vezetése alatt álló hatalom éppen ezt a lehetőséget akarja elvenni a fiataloktól