2009-ben foghatták meg Orbánt az oroszok

A gonosz birodalma - 2006-ban még így beszélt Orbán Viktor Oroszországról. A 2010-es választások előtt azonban minden megváltozott. Mi történt? Tényleg léteznek a magyar kormányfő titkos bankszámlái, amivel az oroszok zsarolják? Október 23-án megint - még mindig - nagyon aktuális a kérdés.

Zsarolás, bátorság vagy kalandorság áll a mögött, hogy Orbán Viktor néhány év leforgása alatt Moszkva ádáz gyűlöletétől eljutott odáig, hogy kimondta, Oroszország nélkül a magyar gazdaság működésképtelen?

Ruszkik, haza!

…harminchárom évvel a magyar forradalom és harmincegy évvel az utolsó felelős magyar miniszterelnök kivégzése után esélyünk van arra, hogy békés úton érjük el mindazt, amit az ’56-os forradalmárok véres harcokban ha csak néhány napra is, de megszereztek a nemzet számára. Ha hiszünk a magunk erejében, képesek vagyunk véget vetni a kommunista diktatúrának, ha elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Ha nem tévesztjük szem elől ’56 eszméit, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről...

  • 1989. június 16. Orbán Viktor beszéde Nagy Imre és mártírtársainak újratemetésén.

A gonosz birodalma

...A világ megértette, hogy a szocializmus nemcsak elméletileg, de a gyakorlatban is veszedelmes ellensége a nyugati demokráciáknak. A világ megértette, hogy a kommunizmus kijavíthatatlan, mert bajait nem beteges kinövések, hanem eredendő szervi elfajzások okozzák. A világ azt is megértetette, semmilyen paktumot, semmilyen kompromisszumot nem lehet vele kötni, a szabad világ népeinek össze kell fogniuk, hogy a kommunizmust a nemzeti szocializmushoz hasonlóan megfékezhessék, majd megsemmisíthessék. Az 56-os magyarok üzenete utat talált az elszánt angolszász és európai államférfiakhoz, akik előbb kifullasztották, majd csődbe taszították a gonosz birodalmát…

  • 2006. október 23. Orbán Viktor ünnepi beszéde az Astóriánál.

A politikai alapú logika uralja Oroszországot

...A magyar állam magatartása az energiapolitikában példátlan, hiszen leértékeli a közép-ázsiai térséget, tagadja e téren az orosz állami befolyást, és leértékeli az EU és a Nabucco gázvezeték lehetőségeit...Az orosz és az európai gondolkodásban számos különbség van: míg Európában a piaci észjárás jellemző, addig Oroszországban nem a piaci, hanem az állami, politikai alapú logika működik. Míg Európában a piac szereplői elfogadják a verseny szabályait, addig Oroszországban a verseny elutasítása jellemző. Magyarországnak el kell köteleznie magát a közös európai energiapolitika mellett...

  • 2007. március 28. Mondta Orbán Viktor a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulója alkalmából rendezett konferencián.

A bőrünkön érezzük

...A szovjetek birodalma is a múlté. Eltűnt, de nem enyészett el nyomtalanul. Helyén ma egy életerős, újratatarozott keleti hatalom emelkedik fel. Izmosodik, terjeszkedik, újraéleszti és pártfogolja egykori híveit, Ukrajnától Közép-Európán át a Balkánig. (…) A nyugati világ számára a történelmi kihívást a keleti új rend gyarapodó erői jelentik, melynek leheletét, jelenlétét, kisugárzását már a bőrünkön érezhetjük...

  • 2007. október 23. Orbán Viktor beszéde a Fidesz ünnepi rendezvényén.

Szó sem lehet titkosításról

...Mindannyian tudjuk, hogy a jövő egyik legfontosabb kérdése, 20-30 évre a sorsunkat meghatározó gazdasági kérdés az energia kérdése, amiből nekünk - a fejünkben lévő energiát leszámítva - nem sok maradt. Tehát kulcskérdés, nem egyszerűen csak gazdasági, hanem biztonsági, külpolitikai, a szabadságunkkal is összefüggő kulcskérdés, hogy hogyan, kitől, milyen föltételek mellett szerezzük azt be. Nem kerülünk-e függőségbe? (…) Olyanok vagyunk, amilyenek. De mégiscsak mi vagyunk a magyar nép választott képviselői. Ez felelősség. Tudnunk kell dolgokról. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet tíz évre titkosítanak...

(Az Orbán-kormány egyébként 30 évre titkosította a megállapodást)

  • 2008. február 28. Rákosmente, Orbán Viktor gondolatai az országjáró kampányán a Gyurcsány-kormány és az oroszok Paksról kötendő megállapodásáról.

Elfogadhatatlan

...Itt azonban a jövőről van szó. Arról, hogy az a világ köszönt-e ránk, amiben az erőpolitika sikereket érhet el a világban, vagy pedig a nemzetközi közösség elég erős, bölcs és megfontolt lesz ahhoz, hogy világossá tegye: hiába érzi valaki újra megerősödve magát, mint például Oroszország, nem jelenti azt, hogy fönnálló konfliktusait olyan módon rendezheti el, amely elfogadhatatlan a 21. század emberi életet és méltóságot tiszteletben tartó világában.

  • 2008. augusztus 14. Grúzia és Oroszország konfliktusáról mondta Orbán Viktor az Inforádiónak.

Új alapokra helyezett kapcsolat

(…) az embernek időnként az az érzése, hogy néhány gyanús szocialista alak területe és fennhatósága alatt áll az egész orosz-magyar ügy... Ennél többet érdemel a két ország, szeretnénk rendezni és új alapokra helyezni az orosz-magyar kapcsolatokat.

  • 2009. november 21. Szentpétervár Orbán Viktor nyilatkozata a Hír TV-nek, miután találkozott Putyinnal az Egységes Oroszország Párt kongresszusán.

Erősödő együttműködés

...kevés jót örököltünk a kommunizmusból, de az 1966-ban kötött szovjet–magyar energetikai megállapodás a jó örökségek közé tartozik. (…)

Majd azt hangoztatta, hogy az akkor aláírt nukleáris energetikai megállapodással megteremtették a feltételét annak, hogy fennmaradjon és erősödjön az orosz–magyar energetikai együttműködés.

  • 2014. január 14. Orbán Viktor nyilatkozata, miután Moszkva közelében aláírták az orosz-magyar nukleáris energia megállapodást.

Kialakult a függőség

Oroszország nem ellensége, hanem hasznos partnere Magyarországnak. Jó orosz-magyar gazdasági kapcsolatok nélkül a magyar gazdaság és a magyar ipar működésképtelen. (…) Oroszország energiaexportja olyan szorosan kapcsolódik a magyar ipar energiaigényéhez, hogy az szinte szétválaszthatatlan.

  • 2016. február 17. Moszkvában mondta Orbán Viktor a Putyinnal folytatott tárgyalások után.

(A cikk első változata 2017. 05. 26-án jelent meg.)