189 éve hunyt el Johann Wolfgang Goethe

189 éve, márciusban lépett ki az élők sorából Johann Wolfgang Goethe, a világirodalom egyik legnagyobb költője, aki nem mellesleg a dráma és az epika műfajában is remekműveket alkotott.

Hogy a német irodalom nagy klasszikusa legismertebb művein keresztül nevelni is akarta az emberiséget, abban nem kell kételkednünk. Goethe ebbéli szándékáról egy másik nagy német írófejedelem is vallott: Thomas Mann, 1932-ben, a negyedszázados fennállását ünneplő Nyugatnak Goethe, mint nevelő címmel értekezett a német költőfejedelemről.

Egy gondolat, egy hajlandóságot és eszmét akarok megnevezni, amely főkifejezése a szellem szeretetének az élet iránt. Ez a nevelés gondolata. Goethe teljes-tökéletesen nevelői ember volt. Életének mindkét nagy emlékjele, a Faust és a Wilhelm Meister ezt bizonyítja. Különösen a Wilhelm Meisterben látható, hogyan objektiválja magát az önéletrajzi, önmagát megvalló és alakító ösztön, hogyan fordul kifelé, a szociális, sőt államférfiúi felé s hogyan válik ezzel nevelővé. Belső ösztönzés és hivatás a nevelésre azonban nem a saját harmóniából származik, hanem a saját problematikából, diszharmóniából, az önmagával való leszámolás kényszerének nehézségéből.

A most elkövetkező hetek és hónapok is sokunk számára jelentenek komoly önnevelési kihívást. Ha türelmünk és időnk engedi, merítsünk egy kis szellemi, lelki energiát Goethe műveiből!

(A cikk első változata 2020.03.22-én jelent meg.)