120 éve született Németh László

Az orvosi diplomával és gyakorlattal is rendelkező író igazi kultúrforradalmár volt. A minőségbe vetett hit és a kultúra minél szélesebb társadalmi rétegekhez történő eljuttatása volt az író szívbéli hivatása.

Ha távozóban egy más bolygón megkérdenék, mi volt a földi élet legnagyobb öröme: a tanulást mondanám. Nem azt, amelynek a végén egy vizsga áll, hanem amit az ember kíváncsiságból, kirándulásként tett egy új nyelvbe, az azon át megközelíthető világba, egy új tudományágba, munkakörbe” - írta Németh László a Sajkodi esték című esszékötetben.

Szépirodalmi alkotásaiban olyan lélektani mélységeket mutatott be, amely még ma is, egy huszonegyedik századi olvasó számára ugyancsak a reveláció erejével hat.

Németh László feleségével, Démusz Ellával négy leánygyermeket nevelt fel. A nevelni akarás, a tanítás és az írás határozták meg apaként és művészként is az életét. Amikor 1934 és 1935 között a Magyar Rádió irodalmi osztályának vezetője volt, akkor is arra törekedett, hogy a kortárs magyar irodalom színe-java felsorakozzon műsorpalettáján.

Amikor népfőiskolát akart alapítani, akkor is a teljes nemzet kulturális felemelésének víziója vezette: Hatalmas tervek, hatalmas munkabírás. Németh László megalkuvást nem ismerő, a céljaiért a konfrontációt is büszkén vállaló, elhivatott ember volt.

(A cikk első változata 2020.04.18-án jelent meg.)