Mit gondolt a háborúról a Nyugat főszerkesztő-kritikusa?

Két esztendeje jelent meg a Szépmíves kiadó gondozásában Ignotus Egy év történelem című 1914-ről és 1915-ről írt feljegyzéseit és tárcáit tartalmazó kötete.

Vajon mit gondolt a balkáni nemzetiségi ellentétekről, a szarajevói gyilkosságról és a Monarchia hanyatlásáról a korszak irodalmának egyik megkerülhetetlen ízlésformálója? A kötetben számtalan olyan gondolat olvasható, amelyet egy mai olvasó minden bizonnyal joggal lenne képes aktualizálni a jelen kor világhelyzetére is.

A háború, amely emberéleteket oltott ki Ignotus jegyzetinek megírása idején, napjainkban világjárvány formájában van jelen. A neves szerkesztő-kritikus olyan nemzetek közötti ellentétekre is felhívja a figyelmet, amelyek a korszak nemzeteinek forradalmi kiáltásaiként is értelmezhetők.

Egy év halál című jegyzetében 1915-ben azt írja Ignotus, hogy

„mire e sorok után egy hét elmúlt, túl leszünk az éven, mióta a halál benne él életünkben. …Bizonyos, hogy az életben úgy járunk-kelünk, mint a nagy óceáni hajókon- ha százszor magyarázzuk is magunknak, hogy talpunk alatt egy pár karnyújtásnyira halál leselkedhetik ránk, nem tudjuk elhinni, hogy ez lehetséges, s szinte nagyobb biztosság érzésével járkálunk nyugodt padlóikon, mint például az utcán, hol a sarkokon mégis át kell szaladni a villamos előtt. A Titanicnak s a Luisitaniának megmenekült utasai mind azt vallják, hogy rettenetes idegmunka volt számukra a hajó fájáról, mely még süllyedésében is biztosságnak, támasznak, megkapaszkodhatásnak érzését tartotta bennük, beugrani a vízbe- halálvicsorgató és tajtékzó örvényébe. Így járkálunk, mondom, az életben, s így járkálunk, mondom, a békében…”

Ignotus elmélkedését olvasva joggal merülhet fel az olvasóban, hogy mi, huszonegyedik századi emberek mikor leszünk túl ezen az éven, amikor a halál benne él életünkben? Persze, jóslatok akkor is voltak, most is vannak.

Csak egyre nem lesz köteles háború után az ember: hogy ma előre lássa, mi lesz holnap. Sőt, szabad sem lesz vele, sőt nevetséges lesz vele, ha jósolgatni próbál, annyira nevetséges volt mindennel, amit e háborúra, e háborúból, e háború közben jósolt.” 

A neves kritikus jegyzeteinek olvasása közben bőven jut időnk az emberiséget időtlen idők óta foglalkoztató háború és béke, élet és halál mibenlétének végiggondolására.

(A cikk első változata 2020-04-25-én jelent meg.)