Thomas Mann tényleg apolitikus író volt?

A Nobel-díjas német írófejedelem éppen 146 évvel ezelőtt, ezen a napon született. Thomas Mann élete során két világháborút is átélt, azonban a második világháború kitörése előtt az Egyesült Államokba emigrált.

Hogy a nagy művész mindig véka alá rejtette volna politikai nézeteit, azt mindenképpen cáfolják a második világháború alatt és azt megelőzően vállalt közéleti szereplései. 1940-ben kezdte készíteni Német hallgatók! című rádióelőadásait, amelyet a BBC sugárzott. Egy ilyen adás során hangzott el naplójában is rögzített kijelentése, amely a következőképpen hangzott:

Ma odáig mentem, hogy fiatal hallgatóim előtt kijelentettem: A varázshegy voltaképpen prófécia, és a mostani háború bizonyos értelemben Naphta és Settembrini dialektikus szópárbajainak megvalósulása a világpolitikában.

A varázshegy két meghatározó filozófusának tanításait ilyen értelmezésben is érdemes újraolvasni. Mindezt megelőzően, már 1934-ben lesújtó véleménnyel volt a nagy író a nemzetiszocializmusról. Naplójából idézzük a következő sorokat:

Az egész nemzetiszocialista „mozgalom”, beleértve elindítóját, valójában nem más, mint a német lelkület meghempergése a mitikus trágyalében. Ennek az egész felfordulásnak a hamis és a kort megfertőző „ismétlődés”-jellegét a mozgalom csak úgy falja valóságundorában, a köd és a homály csillapíthatatlan vágyában.

Igaz, hogy később, amikor Thomas Mann kényszerű amerikai tartózkodásának szándékozott véget vetni és fontolgatta az Európába való visszatérést, akkor tudatosan akarta magát az apolitikus író színében feltüntetni. 1950-ben a következőket jegyezte fel naplójában: „De mégis újra meg újra azt gondolom, hogy -tekintettel a helyzetemre Amerikában és számos barátomra ott- az a legésszerűbb, ha visszatérek, tartózkodom bármiféle politikai megnyilatkozástól, alkotok valami jelentőset, és kivárom a dolgok alakulását. Világháború esetén Európa éppoly veszélyes. Mindenütt csak a jó szerencsében bízva élünk.”

Thomas Mann a fasiszta Németország ellen tett kijelentései is ismeretesek, vagyis nyilvánvaló, hogy az írónak voltak politikai állásfoglalásai, jóllehet, sokszor tudatosan tartózkodott a nyilvános politikai megnyilatkozásoktól. Mindez természetesen semmilyen irányban nem befolyásolja a művész életművének jelentőségét, csupán Thomas  Mann apolitikusságát kérdőjelezi meg.  

Borítókép: Thomas Mann Cultural Centre

(A cikk első változata 2020.06.06-án jelent meg.)