Veres Pálné, a nőnevelés úttörője túlélt egy rettegett világjárványt

A világjárványok, pandémiák ideje úgy tűnik még mindig nincs leáldozóban. Közel kétszáz évvel ezelőtt azonban a magyar nőnevelés egyik legnagyobb úttörője, Veres Pálné, született Beniczky  Hermin is megküzdött egy Magyarországra is átterjedt járvánnyal, a kolerával. 

Amikor Beniczky Hermin váratlanul özvegyen maradó édesanyjával és testvéreivel Budára költözött, akkor még nem sejtette, hogy hamarosan további csapások sújtják majd a családot. A Beniczky-család nagy tragédiája ugyanis 1931-ben következett be, amikor kitört a kolerajárvány- tudhatjuk meg Pivárcsi István Híres magyar asszonyok című kötetéből. Az Indiában lappangó betegséget az orosz-perzsa háború folyományaként Moszkvába behurcoló katonák terjesztették el. Rövidesen a kolera magyar területeken is felütötte fejét, így 1831 júliusában a járvány elérte Pestet és Budát.

Az akkor még csak tizenhat éves Beniczky Hermin a pusztító járványban elveszítette nagynénjét, unokaöccsét majd édesanyját is.  Podmaniczky Frigyes, aki később politikusként hathatós intézkedésekkel járult hozzá a főváros fejlődéséhez  a következőképpen emlékezett vissza a kisgyermekkorában átélt kolerajárványra:

Iszonyú forróság uralkodott, utcáink porosak, homokosak s piszkosak a lehető legnagyobb mértékben: a halottakat félig nyílt szekereken vitték ki a temetőbe, mindenkinek szeme láttára: a betegséget magát nem ismervén, de tapasztalván pusztító voltát, még a műveltebb osztályokban is a lehető legnagyobb félelmet, rettegést s csüggedést idézte elő.

Beniczky Hermin csodával határos módon megmenekült a betegségtől, amelyben közrejátszott az is, hogy édesanyja halála után nagyapja tótgyörki kastélyában vészelte át leánytestvéreivel együtt ezt a nehéz időszakot. Ezt követően hamarosan férjhez ment, leány gyermeke született, akit nagy gonddal és odafigyeléssel nevelt, majd később a magyar nőnevelés úttörőjévé vált. Akár korabeli feministának is tekinthetnénk Veres Pálnét, bár a leánygyermekek nevelésében alkalmazott módszerei mai szemmel meglehetősen idejétmúltak.

Mindenesetre bízzunk benne, hogy idén már nem kell világjárvánnyal és lezárárásokkal számolnunk. 

Főoldali kép: Veres Pálné Barabás Miklós festményén

(A cikk első változata 2020.09.06-án jelent meg.)