Világutazó, király és forradalmár is volt Benyovszky Móric

Benyovszky Móricz egy határozott komoly fennkölt jellem, akinél a lángész csak gazdagon dotált természeti adomány nagy eszmék megvalósítására” - írta Jókai Mór az egykori madagaszkári magyar királyról.

276 éve, ezen a napon született a világutazó forradalmár, apai örökségét fegyverrel visszaszerezni akaró rettegett rokon, kamcsatkai felszabadító, majd madagaszkári király, akit Mária Terézia először felségsértési kísérlet miatt megfosztott birtokaitól, majd később magyar grófi címet adományozott neki. Sokszor indulatból, dühből és felháborodásból eredő kifogyhatatlan energia, leleményesség és a környezetét lenyűgöző sokoldalúság jellemezte a magyar és lengyel főnemest.

Amolyan tizennyolcadik századi gyakorlatias polihisztor lehetett, akinek a szabadságba vetett hitének lírai megfogalmazására talán csak hetvenvalahány évvel később, Petőfi Sándor életművén keresztül kerülhetett sor. Jókai Mór könyvet írt róla. Halála után is többszáz éven át mesélték, beszélték kalandjait, hogy miként lehetett egy magyar és lengyel főnemesből az orosz csapatok sanyargató fogságából is többször szabadulni képes, lázító hangvételű kiáltványát is megfogalmazni tudó, a következményektől sem megriadó forradalmár.  

A kiváló hajózási tudásáról is híres Benyovszky, élete utolsó évtizedeiben francia gyarmatosítók megbízásából Louisbourg néven várost alapított Madagaszkáron. A különböző törzsek közötti ellentétek feloldása és emberséges bánásmódja miatt olyan népszerűségre tett szert, hogy a bennszülöttek 1776-ban királlyá választották. A francia uralkodó azonban nem ismerte el Benyovszky királyi címét és a sziget elhagyására kényszerítette.

A már sokadjára megtört világfi lelkesedése még ezután sem szűnt meg és amerikai kereskedők szolgálatába állt, majd megpróbálta visszaszerezni hatalmát Madagaszkáron, de végül a franciákkal vívott véres ütközet áldozatául esett. Ha az újrakezdésbe vetett hitről és a soha nem csillapodó tettvágyról híressé vált kalandos életű grófról lenne kedvünk olvasni, akkor lapozzuk fel Jókai Mór Benyovszky Móricról írt kötetét!

(A cikk első változata 2020. 09. 20-án jelent meg.)