Érdemes felfedezni Ady Endre karácsonyi verseinek misztikumát!

Milyen különös, hogy az egyik legzaklatottabb életű, testi-lelki gondokkal küzdő, szenvedélybetegen is szenvedélyesen alkotó költőt ihletett meg a legtöbbször a karácsony a magyar irodalomban. Ady Endre ünnepi lelki vándorútjai az érzések, hangulatok rengetegében hozzásegítenek a karácsony varázslatának átéléséhez. Induljunk el közösen megint, újra felfedezni Ady Endre karácsonyi verseinek misztikumát.

1899 a fiatal Ady Endre életében a két talán legismertebb, legtöbbet idézett magyar karácsonyi vers megírásának időpontja is. A Karácsony ( Harang csendül…) kezdősorú költemény olyan, akár egy rekviem az eltűnt, vissza már sohasem hozható, gyermeki áhítattal teljes tiszta ünnepért. Harang, falusi templom, ifjak és vének közös imádsága, és hatalmas vágy a mindent betöltő, ki-és túláradó szeretetre. Mindez a költeményben feltételes módban jelenik meg, „de jó volna, ha ez igaz lenne” – ismétlődik sokszor a műben. Csak egy szép rege volna az érmindszenti faluba vissza-és megtérő költő karácsonyi látomása? Mintha itt lenne a nagy Isten-fogalmazza meg a bensőséges hangulattal teljes áhítatot Ady Endre. 

Karácsony – Harang csendül...

I.

Harang csendül,

Ének zendül,

Messze zsong a hálaének

Az én kedves kis falumban

Karácsonykor

Magába száll minden lélek.

 

Minden ember

Szeretettel

Borul földre imádkozni,

Az én kedves kis falumban

A Messiás

Boldogságot szokott hozni.

 

A templomba

Hosszú sorba'

Indulnak el ifjak, vének,

Az én kedves kis falumban

Hálát adnak

A magasság Istenének.

 

Mintha itt lenn

A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,

Az én kedves kis falumban

Minden szívben

Csak szeretet lakik máma.

 

II.

 

Bántja lelkem a nagy város

Durva zaja,

De jó volna ünnepelni

Odahaza.

De jó volna tiszta szívből

– Úgy mint régen –

Fohászkodni,

De jó volna megnyugodni.

 

De jó volna, mindent,

Elfeledni,

De jó volna játszadozó

Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel

A világgal

Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.

 

III.

 

Ha ez a szép rege

Igaz hitté válna,

Óh, de nagy boldogság

Szállna a világra.

Ez a gyarló ember

Ember lenne újra,

Talizmánja lenne

A szomorú útra.

 

Golgota nem volna

Ez a földi élet,

Egy erő hatná át

A nagy mindenséget.

Nem volna más vallás,

Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent

És egymást szeretni…

Karácsonyi rege

Ha valóra válna,

Igazi boldogság

Szállna a világra.

 

1899-ben született meg a Karácsony- Ma tán a béke… kezdősorú költemény is. Szomorú hasonlóság érződik az 2020-ban válságba jutott emberiség keserűséggel teljes életérzése és a huszadik század küszöbéhez érkező költő világlátása között. „Beteg a világ, nagy beteg”-borzongató a vers refrénjének letaglózó igazsága. Nem volt elég Krisztus, nem volt elég Betlehem, nem volt elég a tanítás, új Messiás kell- üzeni Ady. Vajon mikor érkezik el Magyarországra? - tehetjük fel a költői kérdést sokan…

  

Karácsony – Ma tán a béke...

 

Ma tán a béke ünnepelne,

A Messiásnak volna napja,

Ma mennyé kén' a földnek válni,

Hogy megváltóját béfogadja.

Ma úgy kén', hogy egymást öleljék

Szívükre mind az emberek –

De nincs itt hála, nincs itt béke:

Beteg a világ, nagy beteg…

 

Kihült a szív, elszállt a lélek,

A vágy, a láng csupán a testé;

Heródes minden földi nagyság,

S minden igazság a kereszté…

Elvesztette magát az ember,

Mert lencsén nézi az eget,

Megátkozza világra jöttét –

Beteg a világ, nagy beteg…

 

Ember ember ellen csatázik,

Mi egyesítsen, nincsen eszme,

Rommá dőlt a Messiás háza,

Tanítása, erkölcse veszve…

Oh, de hogy állattá süllyedjen,

Kinek lelke volt, nem lehet!…

Hatalmas Ég, új Messiást küldj:

Beteg a világ, nagy beteg!…

 

1899