"Mikor mondunk már egy nagyot, mi, elnyomottak, összetörtek, magyarok és nem-magyarok?"

Ady Endre művei újra és újra húsgabavágó kérdésekkel szembesítenek bennünket.

A Magyar Jakobinus dala Ady számtalan verséhez hasonlóan ma is aktuális kérdéseket veszeget, mindemellett azt a reményt sugallja, hogy a változásra mindig van esély, és lehetőség, csak tennünk kell érte.

Ujjunk begyéből vér serken ki, 
Mikor téged tapogatunk, 
Te álmos, szegény Magyarország, 
Vajon vagy-e és mink vagyunk? 

Vajon lehet-e jobbra várni? 
Szemünk és lelkünk fáj bele, 
Vajon fölébred valahára 
A szolga-népek Bábele? 

Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz 
Végül egy erős akarat? 
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat 
Mindigre egy bánat marad. 

Hiszen gyalázatunk, keservünk 
Már ezer év óta rokon. 
Mért nem találkozunk süvöltve 
Az eszme-barrikádokon? 

Dunának, Oltnak egy a hangja, 
Morajos, halk, halotti hang. 
Árpád hazájában jaj annak, 
Aki nem úr és nem bitang. 

Mikor fogunk már összefogni? 
Mikor mondunk már egy nagyot, 
Mi, elnyomottak, összetörtek, 
Magyarok és nem-magyarok? 

Meddig lesz még úr a betyárság 
És pulyahad mi, milliók? 
Magyarország népe meddig lesz 
Kalitkás seregély-fiók? 

Bús koldusok Magyarországa, 
Ma se hitünk, se kenyerünk. 
Holnap már minden a mienk lesz, 
Hogyha akarunk, ha merünk.