Gondolta volna, hogy a testnevelésből felmentett Rákosi Mátyást Babits Mihály is tanította latinra?

Kevesen tudják, hogy a nem éppen pallérozottságáról híressé vált kegyetlen diktátor, Rákosi Mátyás jeleskedett az idegen nyelvekből. A tornából felmentett tömeggyilkos latintudását Babits Mihály és Füssy József is jelesre értékelte - tudhatjuk meg Csiffáry Gabriella ebben az évben megjelent Magyar politikusok az iskolapadban című kötetéből, amely figyelemreméltóan nagy mennyiségű levéltári anyag feldolgozását tartalmazza.

Az említett kötet azonban nem csak vérengző kommunista vezetők bizonyítványait veszi górcső alá. A szerző egészen a 17. századig kanyarodik vissza. Thököly Imre tanulmányi előmenetelének vizsgálatával indul, majd Pozsgay Imre bemutatásával zárul az összesen 86 politikus portréját tartalmazó kötet. Sok meglepetést tartalmaz a közel száz bizonyítvány, ugyanakkor nem egy államférfi, miniszter iskolai teljesítménye nem ért fel későbbi, politikai szerepvállalásának súlyával. Sejthető lehetett például az, hogy Széchenyi István egészen kiváló tanuló volt az iskolában, kitűnő és jeles eredménnyel vizsgázott, az azonban már meglepő, hogy Deák Ferenc és Horthy Miklós sem bizonyultak szorgalmas diáknak. Ez utóbbi politikus a Császári és Királyi haditengerészeti Akadémián például többször is elégtelenre vizsgázott.  A kötetben számtalan idézet olvasható politikusok önéletírásából is, ahol bepillantást nyerhetünk a korabeli oktatás nem éppen fényes helyzetére. Trefot Ágoston  önéletírásának olvasása során például azzal is szembesülhetünk, hogy a később többek között vallás-és közoktatási miniszteri pozíciót  betöltő művelődéspolitikus elemi iskolai évei tele voltak a tanári erőszak megtapasztalásával: Trefort Ágoston osztálytársai állandó testi fenyítésnek voltak elszenvedői,.

A kötet még számtalan további érdekességet tartogat, tehát érdemes elmélyülni a korabeli dokumentumok rengetegében. És természetesen az összes bemutatott politikus bizonyítványa arról is tanúbizonyságot tesz, hogy bizony sokszor nem az iskolapadban dől el, hogy kiből lesz milliók sorsát meghatározó jó vagy rossz vezető.  

IMG_4539