Költészet a morális-ember szolgálatában – Csorba Győző 105 éve született

A Kossuth-díjas magyar költő és műfordító ars poeticája az volt, hogy a versek által az életet és a világot szüntelen humanizálni kell.

Csorba Győző költészetével – szavait idézve- a morális-ember szolgálatát tűzte ki célul. A művész egy rádióinterjúban azt mondta, hogy véleménye szerint egyedül a művészet képes arra, hogy az emberben megőrizze a humánumot. Azt is hozzáfűzte, hogy „ a tudomány legföljebb csak szolgálni tudja a humánumot, vagy ártani tud neki.” Ugyanebben az interjúban a költő a következőt is megjegyezte: „az az érzésem, hogy ötezer évvel ezelőtt az ember morálisan éppen olyan volt, mint most. Csak legfeljebb az eszközei és lehetőségei voltak mások.” 

A művész születésének évfordulóján a Magyar Elektronikus Könyvtárban is fellelhető Összegyűjtött versek kötetének Hiába című versét idézzük. A költemény képi-fogalmi-zenei világa jól tükrözi Csorba költői nyelvezetét. Letisztult formák, a túldíszítettség kerülése és elvonatkoztatható gondolatiság jellemzi a költő verseit. 

HIÁBA

Zavar? tömör hagyatkozások?

tíz nap vagy harminc? - egyremegy:

fönn a fecskék tervtárgyalások

lenn aszó szárak színmás levelek

láz hogy a kerten végigárad

súlyos dagályként föltolong

ablakfámig a búcsu-bánat

s öbleiben lélekharang borong

Nincs merszem boldogan fogadni

a sárgán hullámló napot:

a lomb-kócokhoz fűhöz fog tapadni

s belőlük hulla-bőr-tompán ragyog

Túltöltekezve nyárral is hiába

fordul az év: mi kint és bent lakik

ítéltetvén komor vesszőfutásra

agyondúlatik megszaggattatik