Tudta, hogy Babits Mihály levelezése közel tízezer dokumentumból áll?

Ezen a napon ünnepeljük Babits Mihály születésének 138. évfordulóját. A költő-és írófejedelem levelezésének terjedelme óriási anyag: Goethe, Schiller és Thomas Mann levelezéséhez hasonlítható, ugyanakkor az említett művészekénél gazdagabb anyagot kínál – tudhatjuk meg a Sipos Lajos irodalomtörténész szerkesztette Babits Mihály levelezését összegyűjtő kötetekből.

A hátrahagyott irattömegből tulajdonképpen a huszadik század társadalomtörténete is felvázolható és végigkísérhetjük az irodalomtörténeti korszakváltásokat is. 

A Babits-családban a családi levelezésnek nagy hagyománya volt. Mint azt az említett kötetekből megtudhatjuk, a családi legendárium megőrzött egy tényt: a költő születése előtti este a várandós édesanya gyönyörű levelet írt a barátnőjének. A művész azonban már egészen kisgyerekkorától kezdődően sokat és mélyen foglalkozott a levélírással, majd kamaszként és fiatal felnőttkorában is rengeteget írt.

Babits leveleinek legnagyobb része „a legmagasabb irodalom breviáriuma”. A költői-írói gondolkodás alakulásáról a belső történésekről adnak fontos információkat. Kosztolányi Dezsővel váltott írásaiban például állandóan visszatérő téma a nyelv és műalkotás kérdése. Ezekben a szövegekben elsősorban a korszak nyelvelméleti és nyelvpszichológiai kérdéseiről olvashatunk. Ugyanakkor számos levélben Babits teljes őszinteséggel és nyíltsággal tárja fel belső vívódásait és az őt foglalkoztató szellemi-lelki problémák boncolásába kezd. 

A zseniális költő-és író születésének 138. évfordulóján különösen aktuális Babits leveleinek olvasása, hiszen ezáltal a huszadik század első felének kultúrtörténetébe is betekintést nyerhetünk.