Megér egy tömeggyilkos, diktátor apja háromszász oldalt?

Ebben az évben jelent meg a Corvina Kiadó gondozásában Roman Sandgruber Hitler apja - Hogyan lett a fiúból diktátor című könyve. Addig amíg el nem olvastam a kötetet, nem hagyott nyugodni a kérdés, hogy valóban megér-e egy tömeggyilkos, diktátor apja háromszáz oldalt és az azzal együtt elvett órákat? Miután azonban végére értem Hitler nyüzsgő gyermekkorának és feltörekvő apja élettörténetének megismeréséhez úgy éreztem, hogy talán valamivel teljesebb magyarázatot kaptam arról, hogy miként válhatott érzelmi analfabétává egy ember.

Rossz értelemben vett provinciális tájékozatlanság, szűk látókörűség és egy agresszív apa terhe- csakhogy röviden jellemezzük Adolf Hitler családját. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy milyen szülők lehettek azok, akik számára nem volt feltűnő, hogy egy egész ország elpusztítására és ártatlan zsidó és más faji diszkrimináció alá eső embercsoportok kiirtására készül gyermekük? A diktátor Hitler magatartásához, bűnös döntéseihez fontos kulcsot adnak gyermek- és ifjúévei. A brutális zsarnok édesapát, Alois Hitlert milyen embernek ismerte meg a külvilág?

Mint azt az említett kötet alapos forráskutatásra támaszkodó fejezetiből megtudhatjuk, Alois Hitler mindenféle szerepkörben kellemetlen ember lehetett. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy miért is érdekes egy osztrák vidéken élő, középszerű ember? Mire vágyott és mi emelte ki a tömegből a kisparaszti sorból származó apát?

A húszas években, amikor Adolf Hitler a nyilvánosság előtt megjelent hívei és politikai ellenfelei is élénk érdeklődést tanúsítottak származása iránt. Erről azonban részletesebben, mélyebben nem akart a politikus beszélni. Édesapja személyisége, zsarnok viselkedése, fizikai és lelki terrorja azonban nem múlt, múlhatott el nyomtalanul, mégis Alois Hitler a kivételesen erős akarata és munkabírása által feltörekvő, magát kisparaszti sorból egészen a középosztályig felküzdeni képes ember példaképként jelent meg fia emlékezetében.

Hogyan hullámzott a család anyagi helyzete és milyen tapasztalatok vezettek el az egyre fokozódó idegengyűlölethez a családban? Miért kényszerült annyiszor költözködni, új életet kezdeni Hitler apja? Valóban alul művelt volt Alois Hitler, vagy meglepő tájékozottságra tett szert az évek alatt a családfő? Hogyan viszonyult házasságaiban a nőkhöz és gyermekeihez Adolf Hitler édesapja? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kapunk Roman Sandgruber, a Linzi Johannes Kepler Egyetem nyugalmazott történelemprofesszorának kötetéből, amelyet Győri László fordításában ismerhetnek meg a magyar olvasók.