Hogyan lett egy köpcös és kopasz, orrhangon beszélő kommunistából milliók rettegett vezére?

Ebben az évben jelent meg Apor Balázs Láthatatlan tündöklés- Rákosi Mátyás kultusza a sztálinista Magyarországon (1945-1956) című kötete a Jaffa Kiadó gondozásában, amelyből megismerheti a kommunista propaganda legbelső kulisszatitkaira is kíváncsi olvasó , hogy hogyan alkották meg Rákosi kultuszát.

A szerző a Trinity College Dublin Európa Tanulmányok Központjának docense és a Centre for Resistance Studies igazgatója. A könyv eredetileg angol nyelven jelent meg 2017-ben, a magyar kiadás fordítója Soproni András. Hogyan tündökölt csekély társadalmi támogatottsága dacára Sztálin legelkötelezettebb tanítványa a Magyar Népköztársaság vezéreként? Mint az tudvalevő, Rákosi Mátyás kultusza Magyarországon a két világháború utáni szovjetizációnak a terméke volt. Ennek célja az volt, hogy minél szorosabbra fonják  Moszkva szorítását a szovjet impérium peremterületein. Ezt a folyamatot mennyiben segítette elő a bolsevik ideológia terjedése vagy éppen a munkásmozgalmi mítoszok és a szovjet közép-és kelet-európai geopolitikai stratégia?

Mint azt az említett kötetből megtudhatjuk, nem csupán egyetlen személyt hanem az egész rendszert ruházták fel karizmatikus jegyekkel. A kommunista vezetők rendszerszerű imádata jelentős mértékben emlékeztetett vallási szertartásokra, illetve a hagyományos uralkodók és császárok kultuszaira. Mindezek mellett a vezér mitikus alakjának kialakítása szoros felügyelet alatt történt. Hogyan vált milliók rettegett vezérévé az 1892-ben az Osztrák-Magyar Monarchia déli határvidékén, Bácskában, egy zsidó kereskedő negyedik gyermekeként született Rosenfeld Mátyás? Hogyan volt lehetséges az, hogy az első világháborút nagyrészt hadifogságban eltöltött, majd a két világháború között magyar börtönökben a külvilágtól elzárva élő  magyar kommunista politikus szabadon bocsátását végül nemzetközi hírű baloldali értelmiségiek követelték? És mindezeket követően hogyan vált a nem éppen pódiumra termett meglehetősen köpcös, alig 157 centiméter magas, kopasz és kissé orrhangon beszélő ember tömegek "mindentudó és mindenható" vezérévé? Többek között ennek az izgalmas és megdöbbentő folyamatnak a részleteibe is betekintést nyerhetünk Apor Balázs könyvében.

A kommunista propaganda a kultuszépítés folyamatában Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapját monumentális projektté emelte, amelyhez a nagy tanítómester, Sztálin hetvenedik születésnapját vették alapul. Ezt a minden kisember otthonába is beférkőző Rákosi-kultuszt hogyan teremtették meg intézményi szinten? Miként érték el a vezér imázsának központosított ellenőrzését és nem utolsósorban kik voltak a kultusz közvetítői és akadtak-e a vezérnek a véres megtorlások idején ellenlábasai? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk a Láthatatlan tündöklés című kötetből.