Erős és büszke: Nincs egyeztetés a hitoktatás kapcsán

Erős és büszke: Nincs egyeztetés a hitoktatás kapcsán

Itt a tanév eleje, az iskolákban elkészültek az órarendek, azonban jelentős ütközések voltak a hittan órarendje miatt.

Már négy éve, hogy a kormányzat bevezette a kötelező hit és erkölcstan oktatását az általános iskolákban, azonban még mindig nem sikerült megszervezni, hogy az egy körzeten belüli iskolák egyeztessenek az órarendek elkészítésénél arra, hogy a hittanórák ne ütközzenek.

Egy csomó iskola úgy készíti a saját órarendjét, hogy nem egyeztetnek a szomszédos iskolák órarendjével. Ez a hittan bevezetéséig nem igen jelentett problémát. Jelenleg azonban egy hittantanárnak egy időben akár három helyen is kellene órát tartania.

Az egyházak ezt csak úgy tudják megoldani, hogy több hitoktatót foglalkoztatnak. Ebben az esetben azonban egy teljes munkaidős állás helyett több részmunkaidős állást kell meghirdetniük a felekezeteknek. Ez nyilván nehezíti a tervezést és a foglalkoztatást. Ugyan nyilván bonyolítaná kissé az órarend elkészítését, ha más iskolákkal is egyeztetni kellene, ennek ellenére a helyzet javítása pofon egyszerű volna. Egy erős és büszke országban ez csak szervezés kérdése (lenne).