100 év után újra jajgat és kiabál Magyarország?

100 év után újra jajgat és kiabál Magyarország?
Fotó: zsurpubi.hu

1906-ban a Budapesti Naplóban Haldoklunk címmel jelent meg Ady Endre publicisztikája. Több mint száz év elteltével újraolvasva a nagy költő baljóslatú sorait, megdöbbentő párhuzamokat fedezhetünk fel a jelenkor magyar valóságával.

A nemzet teljes süllyedését és pusztulását vizionáló Ady az 1905-ös hivatalos statisztikai adatok ismeretében a sokak számára kétségbeejtő népességfogyási tendenciáktól, valamint a magyar emberek elvándorlási hajlandóságától megrémülve az ország tragikus végét sejteti.

Ady 1906-ban százötvenezer magyar amerikai kivándorlásáról beszél. Vajon mit szólna a külföldre költözött magyarok mai létszámához? Miként vélekedne a mai statisztikai adatok ismeretében a nemzeti fellendülésről, az erős és büszke Magyarországról?

Jóllehet ez már nem az ő világa, itt már nagyon is kevés lehetőség maradt a hozzá hasonló őszinteségű éles kritika megfogalmazására:

"(...) Jajgassanak és kiabáljanak a számok Európa fülébe. Az egész világ hallja meg: haldoklik egy ország. Ne bolondítsuk tovább már magunkat: Magyarország elmúlni készül. Didergető, kegyetlen, borzasztó ez gondolatnak is. De a számok beszélnek, s előttünk feküsznek, íme, a számok. A hivatalos statisztika számai. Még nem halt meg annyi magyar egy év alatt, mint az 1905-ik évben. Százötvenezerrel született több, mint ahány meghalt. Éppen százötvenezren vándoroltak ki Amerikába. Százötvenezer felnőtt helyett százötvenezer csecsemő - és nálunk a csecsemők halnak a legszivesebben. Hát nemzeti föllendülésről méltóztatik beszélni? Tessék nézni, látni a nemzeti föllendülést. Az emberek nem akarnak megszületni. Az emberek elmennek innen, ha már élnek. Az emberek nem házasodnak. Az emberek óvakodnak az utódoktól. Az emberek sietnek meghalni, mert nincs mód élni. Ez a nemzeti föllendülés.

Az is igaz, hogy Magyarország nem múlt el. A népességét pedig jelentősen megtizedelték a háborúk. Az elvándorlási hajlam azonban a rendszerváltás óta rendkívüli mértékben felerősödött. Ha Ady Endre borúlátó jóslata teljes valóságában nem is következett be, sok megállapítása 2017-ben is igaznak mondható. A mai statisztikai adatok pedig igencsak pesszimista jövőképet sugallnak.