„Európának pusztulása a te pusztulásodat is jelenti” - Egy demokrata író gondolatai a hazáról

Reményik Zsigmond világlátott, sokat tapasztalt, hazája jövőjéért felelősséget érző, alkotó értelmiségi volt. Gondolatai ma is aktuálisak, az általa felvetett problémák jelentős része még mindig megoldásra vár.

Remenyik_Zsigmond_comicstyle

Reményik Zsigmond író, publicista a múlt század első felében alkotott. A Dél-Amerikát is megjárt gondolkodót mélyen foglalkoztatták társadalmi és filozófiai kérdések is. Reményik Magyarországra visszatérve 1936-tól a városi demokrata írók tömörülésének is tekinthető Szép Szó köréhez csatlakozott. Ez utóbbi irodalom- és társadalomtudományi folyóirat első felelős szerkesztői Ignotus Pál és József Attila voltak.

1938-ban Szózat a haza értelméhez és lelkiismeretéhez címmel a Szép Szó VI. számában a következő, napjainkban is rendkívül aktuális gondolatokat fogalmazta meg Reményik Zsigmond: „Hazám, hazám, tudod-e, hogy mennyien vagyunk, hív és konok fiaid, akik féltő gonddal figyeljük és óvjuk sorsodat? Akik magunk pártoskodó és hitvány hasznát sutba vetve, vállalva a kevés hangoskodó gonoszak rágalmait, életünket és létünk biztonságát ajánljuk szabadságodért, függetlenségedért, erősödésedért és európai eszméid biztos sarjadásáért? Oh, ha nem tudnád, tudd meg, hogy sokan vagyunk! (...) Ne tedd azt, hogy semmibevevéseddel elfordulj tőlünk, oh hazám, csak azért, mert nem vagyunk hangosak, mert nem áll módunkban színes  lobogókat és krikszkrakszokkal ékesített szalagokat lobogtatni érdekedben, mert sötét konyhákban írunk és könyörgünk, mint ahogy sötét konyhából írok és könyörgök most feléd én magam is, nem pedig díszes dobogóról, hejehujázó és félrevezetett népség diadalordításától kísérve, fizetett legények gorombaságaival védelmezve és ostoba, tudatlan pártoskodók kedvtelésének kiszolgáltatva.”

Hogy napjaink ellenzékiségét is rágalomhadjáratok, elhallgattatások sújtják? Nem akarja tudomásul venni a regnáló hatalom, hogy a társadalom jelentős hányadát teszik ki a valóban demokratikusan gondolkodók? A média csaknem teljes bekebelezése eredményezheti azt a téveszmét sokakban, hogy akik hangját nem lehet hallani a közpénzen fenntartott közszolgálati csatornákon, azok valójában nincsenek is?

Reményik Zsigmond már idézett szózata a következő gondolatokat is tartalmazza:

Kötelezettségeid is vannak, közös anyánkkal, Európával szemben, amelynek te éppen olyan hozzátartozója vagy, mint mi vagyunk neked, hazám! Értsd meg, Európának pusztulása a te pusztulásodat is jelenti, és a te pusztulásod - mily rémes ezt még csak elgondolni is, hogy lehetséges, ha lehetséges - a jó Európa gyengülését is jelentené.”

Vagyis Magyarország szabad, független, európai értékek szerint is építkező világa már sokszor veszélybe került. Ha mással nem is, a józan belátással és a múlt értő, értelmező vizsgálatával 1938-ban és napjainkban is küzdöttek, küzdünk érte.

(A cikk első változata 2017.11.09-én jelent meg.)