154 évvel ezelőtt jelent meg a Borsszem Jankó első száma

Hogy meddig kell visszamenni az időben ahhoz, hogy a magyar politikai élclapok nagy elődjeit megtaláljuk? 154 évvel ezelőtt indította útjára Ágai Adolf a dualizmus korának legnépszerűbb élclapját, amely művészi színvonalú karikatúráival, szellemes írásaival tekintélyes olvasótábort toborzott magának.

Forrás: cultura.hu

A lap egészen 1938-ig fennmaradt, de az első világháború utáni időszak már nem számított a Borsszem Jankó fénykorának. A jobboldali liberális szellemben készülő élclap születése a kormányzó Deák-párthoz kötődött. Írói névsorában Vas Gereben, Gyulay Pál mellett még egy ideig Arany János és sok más ismert és híres író, irodalmár is feltűnt, természetesen a legtöbbször álnevek mögé bújva.

A Borszem Jankó olyan, később híressé vált karaktereket teremtett, mint például a vidéki földesúr, Mokány Berci, vagy Sanyaró Vendel köztisztviselő, Mihaszna András rendőr, és Spitzig Iczig, a zsidó életforma stílusjegyeit is megjelenítő nagypolgár alakja.

A szereplők elsősorban a főszerkesztő teremtményei voltak, aki Csicseri Bors álnéven írt is a lapba. A Borszem Jankó készítőinek törzshelye a Kávéforrás nevű kávéház volt. A szatirikus hangvételű élclap kellőképpen kikarikírozta a korszak jellegzetes, Deák-párti fiatalságát is. Hogy pontosan miként képzeljük ezt el? Mit csinált egy korabeli, politikával foglalkozó ifjú?

Bálizál, kurizál, polemizál, brochurizál, ministerileg secretarizál, Bérezik Árpáddal sétificál, politizál, és még sok mindenfélét csinál.

Szóval nem unatkozott, illett értenie a nőkhöz, a jó pezsgőkhöz és valamicskét a politikához is. Vagyis régen sem folytattak különb életformát egyes képviselők, mint ma, szerettek tobzódni a jóban, már amennyire az innen is, meg onnan is csordogáló fizetésük engedte.

(Forrásként az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központjának anyagát használtuk.)

(A cikk első változata 2018.01.05-én jelent meg.)