Hogyan válnak az emberek egyik pillanatról a másikra fizikai- és lelkibeteggé az őket behálózó, életüket megrontani akaró patkányoktól?

Szerb Antal 18 éves korában, egészen pontosan 1919-ben írt, sokáig kallódó kéziratában a patkányfogó közismert legendáját dolgozza fel. De nem akárhogyan, tele átvitt jelentéstartalommal és természetesen napjaink forrongó közhangulatára is vonatkoztatható üzenetekkel.

Merthogy a középkori Hammeln városában mindenhol patkányt látó vagy éppen vizionáló lakosságot valójában lelki tömegfertőzés betegítette meg. Hogyan válnak az emberek egyik pillanatról a másikra fizikai- és lelkibeteggé az őket behálózó, életüket megrontani akaró patkányoktól? Kik is ezek a patkányok? Lehet, hogy az emberek mindennapjait megkeserítő gonosztevők valójában fokozatosan húzzák magukkal az erkölcsi pusztulásba az egész polgárságot? Hogyan lehet útját szegni a gonosz ámokfutásának? Többek között ezeket a kérdéseket is felveti Szerb Antal A hammelni patkányfogó című mesejátéka.

„Hát nem érti, hogy ha a rothadó matériát kiírtom önökből, akkor nem fognak többé patkányokat látni” - mondja a mű egyik szereplője, majd nem sokkal ezután hozzáfűzi, hogy a patkányok csak kényszerképzet.

A kényszerképzet valódi ellenszerét azonban ő sem tudja, mert a mesejátékban megjelenő alkímiai és teozófiai, valamint a vértanúk és rózsakeresztesek felé tett utalások hálójából a művészet jelentette többféle feloldási, megoldási javaslatok olvashatók ki. A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában található Szerb Antal-hagyaték kéziratos dossziéjából előkerült mesejáték 2018-ban jelent meg először. Különleges kalandra invitálja az olvasót ez a mű, mivel A hammelni patkányfogó megírásának idején még csak tizenéves író-irodalmár fantázia- és gondolatvilága tárul elénk.

A Szépmíves kiadó gondozásában megjelent kiadvány szöveghű közlésben adja közre a művet, így a mesejáték olvasása közben az eredeti kézirat módosításait is követhetik az olvasók és Szerb Antal grafológiai megfejtésébe is belefoghatnak.

(A cikk első változata 2018. március 5-én jelent meg.)