Orbán Viktor Rákosi Mátyás legjobb tanítványa

Hiába is vallja magát a kormány és a miniszterelnök nemzetinek és konzervatívnak, sőt demokratának, egyre többször kibújik a szög a zsákból. Így egyre nyilvánvalóbb, hogy Orbánnak sokkal több köze van az egyeduralomra törő Rákosihoz, mint bármelyik, magát konzervatívnak valló miniszterelnökünkhöz.

Ennek a despotikus rendszernek egyik legjobb lenyomata a kormánypropaganda, amelynek rákosista forrásait már mi is bemutattuk. A kampány egyre jobban pörög, így Orbán propagandistáinak újabb és újabb, a nép torkán lenyomható anyagokat kell kreálnia, és megint csak nem találtak jobb magyar példát, mint Rákosi Mátyás elvtársat. A Facebookon Orbán tovább pörgeti videóit. Emlékeznek, ahogy 2018 előtt a nagy vezér a nép között mászkált, pénzt ígért a nyugdíjas néninek, bekopogott a "mit sem sejtő" választókhoz, ölelkezett a kukással, kisiskolások között tetszelgett? A járvány alatt kórházakban pózolt, maszkgyártást felügyelt, repülőgépeket várt, ő egy személyben felügyelt mindent. Mindent a népért!

Nézzük meg, mit csinált Rákosi 1947-ben, a hírhedten és rendkívüli aljasságokkal elcsalt kékcédulás választások előtt: lement a nép közé! Akkor ugyan Facebook-videókat még nem lehetett gyártani, Szabad Nép cikkeket viszont igen. Olvassunk bele a következőbe:

Rákosi Mátyás a Ganz-vagongyár dolgozói közt

Ha a magyar nép mellénk áll, felszámoljuk a munkanélküliséget

(...) A műhelyekből kihömpölyög a munkások serege. A közeli üzemekből is árad a munkásság. (...) Dübörgő taps fogadja Rákosi elvtársat. (...)

– Most más a gazdasági helyzet – kezdi – mint volt 1945-ben az első szabad választás előtt. Tudja a munkás, a dolgozó paraszt, a haladó értelmiségi, hogy megnyílt az út felfelé. (...) Az állam közelebb jött a néphez és ezért tapasztaljuk, hogy mindenki, aki elnyomott volt a múltban, most szívesen, nagy lendülettel dolgozik hazánk talpraállításán. Tudják: a népi demokrácia nekik, fiaiknak hozza a jövőt, s ha jól dolgozunk még nekünk is. (...)

A politikai viszonyban is van változás. A múltkor, a régi világ betódult egy pártba, a Kisgazdapártba s gondolta, majd megnyergelli ezt a pártot és lassan visszaállítja a múltat, a nagybirtokot, a népnyúzás régi rendszerét. A reakció szétugrasztásának és az összeesküvés felgöngyölítésének az lett az eredménye, hogy most a demokrácia érzi, hogy erős, a demokratikus közfelfogás szilárdult meg, a széles tömegek elismerik a munkát és elsősorban az MKP 30 hónapos legális munkájának kézzelfogható eredményeit.

Most a reakció van elcsüggedve (...), lóg az orruk. Mit tehetnek? Rágalmaznak. Például azzal ijesztgetik a választójegyzékből kihagyottakat, hogy elvesztik kenyérjegyüket és állásukat. Ez persze nem igaz. Egyébiránt, amikor Horthyék hárommillió munkást és szegényparasztot kizártak a választójogból, ezek az urak nem tiltakoztak és a külföldi sajtó se hördült fel. (...) Most meg (...) úgy látszik, ez jobban fáj a nyugati reakciónak.

Egy sereg külföldi újságíró csalódottan jár-kel, hogy nincs Magyarországon választási terror, nincsenek komoly összetűzések, az ellenzék szapulhatja a demokráciát. Kiderül, hogy a terrorról szóló hírek valótlanok, sehol semmi botrány. (...) És a választási kórusba, elvtársak, a napokban beleszólt egy magányos ismerős hang: Nagy Ferenc hangja. Amerikából és adott tanácsot a magyaroknak. Mint a csapdába esett róka. (...)

Idegen újságírók jönnek hozzánk, és azt mondják: Magyarországon panaszkodnak egyesek, hogy nem élnek nyugalomban. Kik ezek? Nyilván feketézők vagy olyanok, akiknek kezéhez munkásvér tapad. (...)

Azt mondják ellenségeink, hogy proletárdiktatúrára törünk, de ennek kevés nyomát látni. (...) Erős párt vagyunk, de nem erőszakos, ha a dolgozó nép érdekéről van szó.

Az egyes kifejezéseket, tulajdonneveket tetszőlegesen ki lehet cserélni ellenzékre, Sorosra, Brüsszelre, balliberálisokra, és mindenre, akik éppen az ellenséget adják. De maga a szöveg ismerős, ugyanezt, ugyanígy nyomja a kormánypropaganda napi 24 órában. Még egy félelmetes hasonlóság: Rákosi ugyanúgy tagadta, hogy a demokráciát számolná fel, ugyanúgy tagadta és nevetségesnek nevezte a nyilvánvaló visszaéléseket, mint manapság Orbán. Mit mondhatunk ezután? Csakis azt, hogy Orbán Viktor Rákosi Mátyás legjobb tanítványa.

 

(Az eredeti cikk a Szabad Nép 1947. augusztus 24-i számában jelent meg. Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár)