Az Orbánt magasztaló püspök közel 13 milliárdból épít stadiont, miközben a hittanórák helyszínei sincsenek biztosítva

Valamiféle személyes érintettségem is van abban, hogy mi történik a Szeged-Csanádi püspökség területén, mivel a családi legendárium szerint a XIX. századi oldalági felmenőim között szerepel egy Bonnaz Sándor nevű Szeged-Csanádi püspök, aki a családi emlékek szerint többször is komoly összegeket nyert az egykori lottón, a lottérián, illetve más néven a lutrin. A kissé hóbortos, de állítólag mindenki által nagyra tisztelt egykori „nagybácsi” a lottónyeremények milliós, mai átváltással milliárdosnak számító összegeiből egy csomó iskolát, gimnáziumot, számos leányiskolát, illetve közel 60 templomot, több imaházat, valamint kápolnát építtetett fel a saját egyházkerületében. Napjainkban meg - az Orbánt magasztaló interjúját korábban letiltó - Kiss-Rigó László püspök ahelyett, hogy a hittanórák helyszíneit biztosítaná, illetve tenné kulturált, a XXI. századi követelményeknek megfelelő közösségi terekké, inkább 12,7 milliárdból épít egy stadiont. Ha a „püspök úr” már ilyen presztízsberuházást is megengedhet magának, akkor területén biztosan özönlenek a hívek a templomokba, tehát püspöksége megkoronázásaként biztosan meg is tölti majd a standiont imádkozó hívekkel annak avatásán. Se.

A 444.hu vette észre, hogy a Magyar Falu program közösségi terek hasznosítására meghirdetett pályázata kapcsán egy a Délmagyarban megjelenő, ártalmatlan cikkben buktatta le magát az egyházmegye, amikor a Szeged-Csanádi Egyházmegye vezető pályázati referense, Sztrémi Zsuzsanna elismerte, hogy a hozzájuk tartozó települések közösségeinél komoly igény jelentkezett épületfelújításokra, például kápolnák és más elhanyagolt egyházi épületek renoválására. Tehát miközben az Orbán-span püspök, Kiss-Rigó László stadiont épít, addig az egyházmegye településein óriási igény lenne a leromlott, „elhanyagolt” (sic!) épületek felújítására.

Csak összehasonlításként: Bonnaz Sándor a Magyar Tudományos Akadémiának 10.000, a szegedi nőtanító-képzőnek 60.000, a temesvári székesegyház felépítésére és gimnázium felépítésére 85.000, az aradi és a szegedi templom építésére 40.000, illetve a temesvári apácaintézet alapításához 100.000 forinttal járult hozzá. Bizonyos számítások szerint Bonnaz püspök regnálása idején, 1860-1889 között a közjóra összesen 2 millió forintnyi adományt áldozott a vagyonából. Csak az összehasonlítás okán: az akkori adományösszegeket - a pénzérték index alapján - körülbelül 3000-al kell felszorozni, hogy az egykori jótékonykodás mai, valós forintértékét megkapjuk. 

Szóval, az elődökre tekintve, van hova fejlődnie Kiss-Rigó László püspök úrnak. Talán kevesebbet kellene hajbókolni a világi hatalmaknak, sokkal visszafogottabban kellene dicsérni Orbánt és zsarnoki (értsd: a „nyájat” elnyomó, megosztó, gyűlöletkampányokkal feltartott) rendszerét és sokkal jobban kellene szolgálni a féltestvéri szeretet, a kereszténység eszméjét, illetve az égi hatalmat, amire állítólag még a mostani, tekintélytépázó pletykákkal kísért Szeged-Csanádi püspök is felesküdött. Orbánnal nem kell majdnem mindenben egyetérteni, a bibliai tanítással püspökként viszont nagyon is illik. De ki is lehet ugrani és be lehet lépni a Fideszbe, ha az emberfia már nem érzi magában az elhivatottságot, a kraftot Isten és a hívek - minden katolikus hívő ember!!! - szolgálatára.

Szóval, hajrá püspök úr, hajrá püspökség!