Orbánisztán: A fideszes főügyész kitüntette a fideszes főbírót

Mondjuk Simonka György kitüntetése után ez sem meglepetés. Ebben az országba ez a természetes.

Az ügyészség ünnepnapja (az első ügyészi törvény kihirdetésének évfordulója) alkalmából a legfőbb ügyész elismeréseket és pályadíjakat ad át. És hát, ki más kaphatna ilyenkor elismerést, mint akinek épp az Országos Bírói Tanács kezdeményezte a felmentését: Handó Tünde.

Polt Péter legfőbb ügyész a Magyarország Ügyészségével kialakított kiemelkedő és hatékony szakmai együttműködéséért Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke részére Pro Cooperatione Emlékérmet adományozott.

Csak emlékeztetőül néhány kiemelkedő szakmai teljesítmény Handó munkásságából:

Például megemeltetné az Országos Bírói Tanács létszámát a jelenlegi 15-ről 26 főre, ami az OBT szerint azt a célt szolgálja, hogy Handó elérje a jelenlegi összetételű, hat évre megválasztott felügyelő testület tagjainak idő előtti menesztését. Aztán legalizálná az OBT által aggályosnak nevezett kinevezési gyakorlatát, módosítaná a bírák áthelyezésének szabályait, lehetővé tenné a bírák kirendelését akkor is, ha a bírósági vezető és a vele hozzátartozói viszonyban lévő beosztottja között összeférhetetlenség merül fel. Továbbá azt is törvénybe iktatná, hogy személyzeti határozatok esetén az OBH elnöke, azaz ő maga ne állhasson alperesi pozícióban.

A mai nap már talán csak Domokos Lászlónak kellene valami díjat osztani, hogy a jogállam felszámolásának minden pillére elismerést nyerjen.