A próféta, aki megjósolta Mészáros Lőrinc eljövetelét

A hiperdemokrácia korában élünk, amikor a tömegember uralkodik. Az önmagukkal szemben igénytelen, középszerű, kiemelkedő képességekkel nem rendelkező emberek, akik olyan pozíciók meghódítását tűzték ki célul, amelyek korábban számukra elérhetetlenek voltak. Meg van lepődve a nemzet gázszerelőjének térhódításán? Pedig a jelenség nem újkeletű.

A tömeg valamikor azt hitte, hogy a politikusok csoportja (…) nálánál mégis csak valamivel többet ért a közélet problémáihoz. Most, megfordítva, a tömeg meg van győződve arról, hogy a nyárspolgári törzsasztalok a helyes jog forrásai és ezek adnak érvényt a törvénynek. Kétlem, hogy akadna még egy korszak a történelemben, amikor a tömeg ily közvetlenül uralkodhatott volna, mint ma

- Ortega: A tömegek lázadása

1883. ájus 9-én született az európai kultúraelmélet egyik jelentős esszéistája, Ortega y Gasset. A spanyol filozófus Madridban látta meg a napvilágot. A polgárháború idején emigrált, és csak a II. világháború végét követően tért vissza a frankóista Spanyolországba. Ortega esszéista volt, filozófiai gondolatait közérthető formában fogalmazta meg. Számos művészetelméleti írás szerzője, idehaza azonban elsősorban történelemfilozófusként ismert. E tekintetben olyan szerzőkkel említhető egy sorban, mint Wilhelm Dilthey, Gustave Le Bon, Friedrich Nietzsche, vagy Oswald Spengler. Világszerte leginkább A tömegek lázadása c. nagyesszéjéről híres, amelyben megkísérli megérteni és megmagyarázni a tömegek politikai térhódításának jelenségét. Gondolataiból sokat meríthetünk, ha meg akarjuk érteni a jelenlegi magyarországi közállapotokat.

Ortega koncepciója szerint a társadalom mindig két tényező, az igényesebb kisebbség és az igénytelen többség dinamikus egysége.  A „kisebbség” sajátosan kvalifikált egyénekből vagy csoportokból áll. A tömeg pedig a sajátos minőséggel nem rendelkező egyének halmaza. Ortega írása szocializmus kritika, de több annál: felfedi a modern nyugati tömegtársadalom pusztító tendenciáit is. Éppen ezért óv minket attól, hogy a tömegen a munkások tömegét értsük – értelmezésében a tömeg egy fiktív kategória, az „hombre medio”. Ez, az önmagukkal szemben igénytelen, középszerű, kiemelkedő képességekkel nem rendelkező, tehetségtelen embereket jelöli, akik olyan pozíciók meghódítását tűzték ki célul maguk elé, amelyek korábban számukra elérhetetlenek voltak. A tömegember birtokba vette azon helyeket és eszközöket, amelyek korábban kevesek kiváltsága volt. A régi értelemben vett demokráciát ugyanis még egy jókora adag liberalizmus (szabadság-központú gondolkodás) és a törvények iránti lelkesedés tartotta kordában, ma azonban mértékét vesztett hiperdemokráciában élünk, amely nem védelmezi a minőségi kisebbséget, hanem lehetőséget ad a tömegnek, hogy anyagi nyomást gyakoroljon és mindenütt érvényesítse vágyait, ízlését. Másként fogalmazva a hiperdemokrácia annyit tesz: a tömegember közvetlenül uralkodik.

A próféta, aki megjósolta Mészéros Lőrinc eljövetelét. A hiperdemokrácia korában élünk, amikor a tömegember uralkodik. Meg van lepődve a nemzet gázszerelőjének térhódításán? Pedig a jelenség nem újkeletű… Érdemes megnézni Az Ötödik pecsét c. filmet.

 

(A cikk első változata 2017. 05. 10-én jelent meg.)