A magyarok 58 százaléka aggódik a demokrácia jövője miatt

A Nyílt Társadalom Alapítványok által közvélemény-kutatásból kiderült, hogy a magyarok nagy része szerint a demokrácia Magyarországon jelenleg is veszélyben van.

A november 4-én megjelentetett közvélemény-kutatás azt vizsgálta meg, hogy milyen attitűdök érvényesülnek Közép- és Kelet-Európában az 1989-ben megszerzett szabadságjogokkal kapcsolatban. A jelentésből kiderül, hogy a mainstream politikai pártokkal és a hagyományos médiával szembeni széleskörű bizalmatlanság ellenére a magyarok optimisták azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségeik vannak a progresszív változások befolyásolására, elérésére.

A YouGov közvélemény-kutató által Bulgáriában, Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon, Németországban, Romániában és Szlovákiában készített felmérés a generációk közötti megosztottságra is rámutat: a fiatalok körében nagyobb mértékű civil szerepvállalás tapasztalható, és jobban bíznak abban, hogy javítható a társadalmi helyzet.

A jelentésből kiderült többek között, hogy

- A demokrácia veszélyben van. A magyarok 58 százaléka aggódik a demokrácia magyarországi jövője miatt – ez az érzés másutt is kimutatható, így Szlovákiában (61%), Romániában (58%) Bulgáriában (56%) és Németországban (52%). ·

- A megkérdezettek nagy hányada azt gondolja, hogy a választások nem szabadok és tisztességesek. Magyarországon a válaszadók több mint fele (52%) kétségbe vonja a választások legitimitását – a millenniumi generáció körében 55 százalékra emelkedik az így vélekedők aránya.

- A világ veszélyesebb hely lett 1989-hez képest. A megkérdezettek, különösen a berlini fal generációja közül sokan borúsan látják a globális kilátásokat – a 40 éven felüli válaszadók kevesebb mint negyede véli úgy, hogy a világ most biztonságosabb hely, mint volt 30 évvel ezelőtt. Magyarországon a megkérdezettek csupán 12 százaléka gondolja azt, hogy a világ jelenleg biztonságos helynek számít. 

- A mainstream médiában nem lehet megbízni. Németországot kivéve minden felmérésben szerepelő országban az emberek többsége úgy véli, hogy országában a média nem tisztességes és őszinte módon számol be a hírekről. (Németországban közel 50 százalékos ez az arány.) Magyarországon az emberek kétharmada (66%) vélekedik így. A média minőségével kapcsolatban is kimutathatók aggályok, ez különösen a millenniumi nemzedék, az X generáció, a baby boom nemzedék és a „csendes” (silent) generáció (1925 és 1945 között születettek) körében jellemző. Mindegyik korcsoportban a többség úgy véli, hogy a média minősége romlott az elmúlt 30 évben. 

- A kormány által közölt információk nem hitelesek. Németországot kivéve minden országban a többség úgy véli, hogy a kormánytól származó hírek elferdítettek, és nem felelnek meg a tényeknek. Magyarországon a válaszadók közel kétharmada (63%) gondolja így. 

- A szólásszabadságot támadások érik. A felmérésben szereplő hét ország közül hatban a többség úgy véli, a szólásszabadságot támadások érik – a románok 51, a magyarok 56, a lengyelek 57, a szlovákok 58 és a bolgárok 67 százaléka vélekedik így. Öt országban a többség – Magyarországon az emberek 63, Bulgáriában 61, Lengyelországban 55, Szlovákiában 51, illetve Romániában 50 százaléka – úgy gondolja, negatív következményekkel kellene szembenéznie, ha bírálná országa kormányát. Ez leginkább a fiatalokat aggasztja.

- A lopakodó autokrácia aláássa a jogállamiságot és a tiltakozáshoz való jogot. A magyarok 59 százaléka úgy véli, a jogállamiságot aláássák országában, illetve nagy arányban (48%) úgy gondolják, a tiltakozáshoz és a gyülekezéshez való jog veszélyben van (az előbbit 44, az utóbbit 45 százalékuk véli így). Ebben a kérdésben is a millenniumi generáció a legpesszimistább. 

A felmérést a brit Yougov Intézet végezte 13 ezer állampolgár megkérdezésével.