44 év elpusztíthatatlan gazdagsága – 75 éve ölték meg Szerb Antalt

Piarista gimnázium, ahol Sík Sándor a magyartanára. Jeles érettségi, majd klasszika-filológia tanulmányok Grazban és a budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-német-francia szakos hallgató. Kölcsey-tanulmány és doktori disszertáció.

A Nyugatban, a Napkeletben és a Minerva című folyóiratban is publikál. Rendező a Belvárosi színházban, majd tanár a Vas utcai Széchenyi István Felsőkereskedelmi Iskolában. Ösztöndíjas Londonban, majd megírja Az angol irodalom kistükrét. A Magyar Irodalomtudományi Társaság elnökévé választják. Baumgarten-díj. A szegedi egyetem magántanára. Számos publikáció: novellák, műfordítások, esszék, regények és irodalomtörténetek. Megírta a detektívregény, kísértethistória és esszéregény ötvözetét, A Pendragon legendát. Megalkotta generációk útkeresésének rajongásig szeretett, felejthetetlen regényét, az Utas és holdvilágot. De nevéhez fűződik még számtalan irodalmi remekmű, mint például A királyné nyaklánca, vagy a VII. Olivér.

1944. január 27-én a balfi munkatáborban agyonverték. Megbocsáthatatlan bűn, felfoghatatlan tragédia. Már 75 éve tátongó, pótolhatatlan űr van a helyén a magyar irodalomban. Szerb Antal 44 évet élt.

Igazságtalanul rövid életének elpusztíthatatlan gazdagságára emlékezünk. Szüntelenül.