12953

Orbán a mindenható, aki magyar állampolgárok kárára egy személyben felülbírálja a független bíróságok ítéleteit, az általa büntetett - a jogosan megítélt kártérítés ki nem fizetése ugyanis egyfajta büntetés - célcsoportot pedig „etnikailag meghatározó népcsoport tagjainak” nevezi. Nos, ez szinte bárhol a világon gyűlöletbűncselekménynek minősülne, amelyért általában nemzetközi eljárás elé kerülhetnek a magukat érinthetetlennek képzelő rasszista zsarnokok. Emlékeztető: Orbán után is lesz még világ, nem is akármilyen.