A szomszéd megyében „nyomoznak” a fideszes királycsináló ellen

A szomszéd megyében „nyomoznak” a fideszes királycsináló ellen

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot jelölte ki az abai polgármester ügyében az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) bűnügyi igazgatója. A vizsgálat szerint felvetődik az okirat-hamisítás és a hűtlen kezelés bűncselekmények elkövetése – áll az erről rendelkező határozatban. A Székesfehérvár melletti település polgármestere, akit tavaly a testület önfeloszlatása után ismét, immár hetedszerre nyerte meg a választást, pártonkívüliként ciklusokon keresztül a Fidesz egyik helyi királycsinálója volt. Most azon csúszhat el, hogy korábban 10,7 millió forint tartozást halmozott fel az önkormányzattal szemben, s mikor ez kiderült, a testület fegyelmit indított ellene.

A székesfehérvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást Mikula Lajos, az abai önkormányzat vizsgálóbizottsági elnökének feljelentése alapján. A képviselő a Facebook Abai Hírek nevű csoportjában tette közzé az ORFK levelét, amelyből kiderül: a feljelentés szerint Aba Város Képviselőtestülete 2017. március 28-ai ülésén fegyelmi eljárást indított Kossa Lajos polgármesterrel szemben. A vizsgálat szerint felvetődik az okirat hamisítás és a hűtlen kezelés bűncselekmények elkövetése.

Varga Péter rendőr dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője az ügyben kizárási indítványt írt az Országos Rendőr-főkapitányságnak, arra hivatkozva, hogy Aba polgármesterével napi munkája miatt, hivatalos kapcsolatban áll.

Összeférhetetlenség

A büntetőeljárásról szóló törvény (Be) szerint nem járhat el az ügyben az a nyomozó hatóság, amelynek vezetőjével szemben a jogszabályban szabályozott kizárási okok valamelyike merül fel. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kizárása a rendőri szervek és az illetékességi területükön működő önkormányzat törvényen alapuló, és egymásra épülő tevékenységének biztosítása érdekében szükséges. A minden elfogultság látszatától mentes büntetőeljárás eredményes lefolytatásának biztosítása, és az igazságszolgáltatás pártatlanságába, valamint elfogulatlanságába vetett bizalom megőrzése érdekében Töreki Sándor rendőr dandártábornok, országos rendőrfőkapitány-helyettes, bűnügyi főigazgató úgy határozott, hogy a további eljárás lefolytatására a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot jelöli ki.

Fegyelmi és elvonás

Az önkormányzat fegyelmi bizottsága azt állapította meg, hogy a városvezető korábban felvett 9,5 millió forint vásárlási előleget, amivel nem számolt el. Ezen felül illetményelőlegként 390 ezer forintot kapott, de nem fizette vissza, továbbá az önkormányzat nevében két esetben számlára vásárolt, de nem számolt el a pénzzel és négyhavi telefonszámláját sem fizette ki. 

Bár a polgármester időközben visszafizette a tartozást, fegyelmit indítottak ellene és csökkentették tiszteletdíját.

Törvénytelenségek sora

Abán tavaly június 17-én feloszlatta magát a település képviselő-testülete, így szeptemberben a városka szavazói nem csak a népszavazás miatt járultak az urnákhoz. Ahogy akkor ez egyik Kormányinfón Lázár János elmondta: a Fejér megyei kormányhivatal képviselői és állampolgári beadványok, valamint a jegyzőkönyvek hivatalból történő vizsgálata során a 2014. évi helyhatósági választásoktól (2014. október 12.) napjainkig 17 alkalommal tett törvényességi felügyeleti intézkedést Aba önkormányzatának jogszabálysértő döntései és működése okán.

A települést az Állami Számvevőszék 2015-ben vizsgálta, s számos szabálytalanságot talált. 2015 november végén végül a kormányhivatal hívta össze a képviselő-testületet. A rendszerváltás óta a megyében először fordult elő, hogy a megyei kormányhivatal hívja össze egy település önkormányzatát.

Jó emberük volt

A jelek szerint a polgármester hosszú évekig azt csinált, amit akart. Nem véletlenül.

Kossa Lajos ugyanis sokáig igazi királycsináló volt Fejér megyében. A Polgármesterek Fejér Megyéért Egyesület, amely képviselőket tudott bejuttatni a megyei közgyűlésbe, s amelynek elnöke volt, néha a szocialisták, de túlnyomó részt a fideszesek többségét teremtette meg, képviselőt buktatott, megyei elnököt kreált. Az, hogy a Fehérvár melletti kicsiny település várossá válhatott, ennek jutalma lehetett. A település később a csatornázás miatt csődközeli helyzetbe került, s még kötvényt is ki kellett bocsátania.

Kossa Lajos ebbe sem bukott bele.