Körözött bértollnok: A Fővárosi Törvényszék Sajtóosztálya tételesen cáfolta a Pesti Srácok állításait

Semmi különös, most éppen a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztálya tette helyre a Pesti Srácok korábbi állításait. Az Index számára is megküldött, Huth Gergelynek címzett nyílt levélből kiderül, hogy az ügyben eljáró bíró teljesen jogszerűen intézkedett, amikor elrendelte Szarvas Szilveszter elővezetését, majd az elfogatóparancs kiadását. Érdemes elolvasni, hogyan teszi helyre tételesen, pontról pontra a Törvényszék, hogy mi a valóság a propaganda hazugságaival szemben. Noha a bírói döntést szinte azonnal megtámadta a lakájmédium, Szarfas nyilatkozatát egyelőre nem ismertük meg az egyre kínosabbá váló ügyben.

  • Az eljárásban 2018. október 12-re kitűzött tárgyalási napra szóló idézést Szarvas Szilveszter élettársa átvette, annak kézbesítése szabályszerű volt.
  • Nem felel meg a valóságnak a cikk azon állítása sem, hogy dr. Balsai István Szarvas Szilveszter távolmaradását előre kimentette volna.
  • Az első tárgyalás időpontjában dr. Balsai István az ügyre meghatalmazással még nem is rendelkezett, az iratokhoz becsatolt meghatalmazása ugyanis csak 2019. február 18-án kelt.
  • Az október 12-re kitűzött tárgyaláson Szarvas Szilveszter nem jelent meg, távolmaradását az újságcikkben foglaltakkal szemben nem mentette ki sem előzetesen – sem pedig az elfogatóparancs kibocsátásáig utólagosan.
  • A bíró jogszerűen rendelte el a rendőri elővezetést október 30-án – addig várt ugyanis arra, hogy Szarvas Szilveszter kimentse magát.
  • A 2019. január 23-ra kitűzött tárgyaláson Szarvas Szilveszter rendőri elővezetése nem vezetett eredményre, a bíró azonban – bevárva a sikertelen rendőri elővezetésről készült jelentést – csak 2019. február 18-án, a jogszabályoknak megfelelően bocsátotta ki az elfogatóparancsot.
  • Az elfogatóparancs kibocsátását követő napon, azaz 2019. február 19-én 0 óra 59 perckor elektronikus úton érkezett dr. Balsai Istvántól az a tájékoztatás, hogy a kitűzött új határnapon Szarvas Szilveszter meg fog jelenni, és kéri az elfogatóparancs visszavonását.
  • Egyébiránt csak ekkor adott tájékoztatást arról, hogy az október 12-i tárgyalás időpontjában Szarvas Szilveszter külföldön tartózkodott.
  • 2019. február 19-én délelőtt jelentkezett Szarvas Szilveszter a bíróságon, és csak ekkor csatolta a Balsai Ügyvédi Irodának szóló, s előző nap kelt meghatalmazását.
  • Ugyanezen a napon az ügyeletes bíró az elfogatóparancsot visszavonta – a visszavonás a személykörözés részletes listába 2019. február 19-én 12 óra 34 perckor bejegyzésre került. Az, hogy ezt követően mikor történik intézkedés a rendőrségi körözési lista frissítéséről, kívülreked a bíróság intézkedési körén.

bunugyi_hirek_februar

Február legérdekesebb bünügyi hírei egy képen (Fotó_ police.hu/Bors)